Privacy statement Twice interflex B.V.

Wij vinden het bij Twice erg belangrijk dat er goed omgegaan wordt met uw gegevens. Daarom leggen we dit in dit privacy statement uit welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen. Daarnaast is te lezen wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent.

Alle persoonsgegevens die wij binnen Twice verzamelen worden veilig opgeslagen zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben. Dit doen we door technische, veiligheids-en organisatorische maatregelen te hanteren.

Wie zijn we?
Twice interflex b.v. is gevestigd te arnesteinweg 59, 4338 PD Middelburg en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 22029650.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?
Wij verzamelen de gegevens van onze (potentiele) klanten die contact met ons opnemen telefonisch, via de website of per mail.

Onderstaande gegevens verzamelen wij :

 • Naam (bedrijfsgegevens, contactpersoon)
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer, emailadres)
 • Contactformulier op onze website
 • Betalingsgegevens ( IBAN ,BIC )
 • BTW nummer & KVK nummer

 Wij bewaren deze gegevens in de basis om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze persoons gegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degene binnen Twice die zich bezighouden met de door u bestelde producten/ diensten.

Hoe lang bewaren wij jou gegevens?

Twice bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor ons doeleinde. Wij streven naar een lange klant relatie en willen graag uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat wij deze moeten verwijderen.

Sollicitatiedoeleinden

 1.Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt bij een sollicitatie?

Als je solliciteert voor een functie bij Twice gebruiken wij jouw gegevens enkel en alleen voor de sollicitatieprocedure.

2 Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt. Je kunt ons ook verzoeken je gegevens te verwijderen.

3 Wie heeft toegang tot je gegevens?

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de personen die zich bezig houden met de sollicitaties.

4 Hoe kan ik mijn gegevens inzien, verbeteren of verwijderen?

Als je wil weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd en waarvoor we deze gebruiken, dan kun je m.b.v. een e-mail hierover informatie opvragen. Hier kun je ook een verzoek om verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens indienen.

Nadat de sollicitatieronde is afgelopen bewaren wij jou gegevens nog maximaal 4 weken tenzij anders overeengekomen i.v.m. volgende rondes.

Delen van persoonsgegevens met derden
Twice interflex b.v. deelt alleen uw gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw adresgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om te verzenden en deze worden gedeeld met het verzendbedrijf. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkers overeenkomst. Zo dragen beide partijen zorg voor een goede verwerking van (gevoelige) informatie.

Cookiebeleid op de website
Op onze website worden 2 type cookies bewaard:

 • Functionele cookies:
  Deze zijn nodig voor de werking van onze website. Ze slaan geen persoonsgegevens op.
 • Analytische cookies:
  Deze zijn nodig voor statistieken- systemen Google Analytics. Deze systemen anonimiseren de persoonsgegevens en worden niet gedeeld met derden.

Voor het bewaren van deze cookies is geen toestemming nodig.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Twice interflex b.v. dan kun je middels het volgende e-mailadres contact met ons opnemen info@twice-interflex.nl

Twice interflex b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens(AP). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Twice interflex b.v. kan haar privacy statement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Twice interflex b.v. www.twice-interflex.nl

Deze versie is opgesteld in Oktober 2018.

Deze versie is herzien in mei 2023.