Droge filtratie

Een wezenlijk onderdeel van droge filtratie vormt de techniek van stoffiltratie. Ofwel: Het scheiden van vaste deeltjes uit een luchtstroom. Allerlei industriële processen vragen om een vorm van ontstoffing. Of u nu poeders mengt voor het vervaardigen van kunststof, meel zeeft voor het maken van brood of cement stort uit een silo, de omgevende lucht raakt daarbij vervuild met stof. Dat is van nadelige invloed op het milieu en onze longen en vormt in een aantal gevallen een potentieel explosiegevaar.

Uw filterinstallatie voorziet in het afzuigen en filteren van die verontreinigde lucht, alvorens deze wordt uitgestoten dan wel terug in uw proces wordt gebracht.

Voor alle voorkomende installaties produceren wij de bijbehorende textiele filtermedia. Filterslangen, filtermouwen, filterzakken, filtermappen, meervoudig mappenfilters, ontluchtingshoeden, alle verschijningsvormen zijn bij ons te bestellen!

Filterslangen:

De meeste grote ontstoffingsinstallaties worden voorzien van filterslangen of filtermouwen. Gemonteerd op de divisieplaat vormen deze cilindrische, textiele filters het filtrerend hart van uw installatie. Het textiele filtermedium laat de ingeblazen lucht passeren en vangt het stof af. Filterslangen bestaan in een oneindig grote variatie aan uitvoeringen. Een grove eerste onderscheiding kunnen we maken op basis van de wijze van aansluiten op de divisieplaat.

Klik hieronder verder om onze veel voorkomende top- en bodemafwerkingen te ontdekken.