Filtermedia

Voor de productie van filters maakt Twice Interflex gebruik van diverse textiele grondstoffen, zowel natuurlijke als synthetische.

Natuurlijke vezels zoals katoen en kokos waren lang de voornaamste grondstof voor het vervaardigen van textiel en deze worden tot op de dag van vandaag ingezet voor diverse filtratiedoeleinden.

Langzaam maar zeker worden deze echter verdrongen door de kunststofvezels, zoals Polyester, Polypropyleen, Polyacryl, Aramide, Polyphenyl sulfide, Polyimide of PTFE. Deze door mensen gemaakte vezels hebben allen een eigen kenmerkende verzameling aan eigenschappen die kunnen worden benut voor de inzet in filtratie. Kennis van deze eigenschappen vormt de basis voor het kiezen van het juiste materiaal voor de toepassing. Twice Interflex bezit die kennis en kan u een oplossing op maat aanbieden. Tevens hebben wij alle voorkomende vezels op voorraad om u snel van dienst te kunnen zijn.

Een juiste selectie van het basismateriaal ligt ten grondslag aan het vervaardigen van het meest geschikte type filtermedium. Voor die selectie moet rekening worden gehouden met een aantal variabelen, waaronder:

Temperatuur
Het ligt voor de hand om bij de selectie van de basisvezel een keuze te maken op basis van temperatuur. We onderscheiden daarbij een tweetal gegevens, de continu werktemperatuur en de piektemperatuur, waarbij de laatste slechts sporadisch voorkomend, in totaal wellicht 1 dag per jaar.

Vochtigheid
Vocht is een belangrijke factor om rekening mee te houden tijdens de selectie van het juiste filtermedium, omdat met name polyester en aramide en tot op zekere hoogte ook polyimide gevoelig zijn voor hydrolyse.
Hydrolyse is de splitsing van een chemische verbinding onder opname van water. Eenvoudig gesteld, worden bij het maken van polyester twee moleculen samengevoegd, waarbij water vrijkomt. In vochtige omgeving kan het water de chemische verbinding van polyester weer openen, waarbij het uiteenvalt in de oorspronkelijke bouwstenen en water. Dit verschijnsel is in het filterhuis te herkennen aan het verpulveren van het filtermateriaal.
Alternatieven op vezels met gevoeligheid voor hydrolyse zijn bijvoorbeeld Polyacryl en Polyphenyl sulfide.

Chemische samenstelling
Omdat de chemische samenstelling van een te filtreren medium in combinatie met temperatuur een belangrijke rol speelt bij de selectie van filtermedia hebben we beide eigenschappen voor u in een tabel gevat:

Polypropyleen

PP is een vezel met uitstekende chemische bestendigheid en daarmee voor stoffen met uiteenlopende chemische samenstelling zeer geschikt. Niet verrassend vindt deze vezel veelal zijn toepassing in de petrochemische industrie.

PP heeft een lage soortelijke massa wat resulteert in een lichte vezel. Daarvan kunnen ca. 30% dikkere materialen gemaakt worden dan bijvoorbeeld polyester. Meer vezels resulteert in een betere stofafvangst. PP is niet gevoelig voor hydrolyse, maar is matig bestand tegen oxidatie. Daarnaast is het inzetbaar tot slechts 90°C.

Maximaal continu: 90°C
Maximaal piek: 110°C

Toepassingsgebieden:

• Chemicaliën
• Voedingsmiddelen
• Wasmiddelen
• Olie
• Galvanisatie
• Vloeistof

Polyester

PET is de meest veelzijdige, meest kosten efficiënte en meest toegepaste vezel als het gaat om filtermedia voor stoffiltratie. Het is sterk, slijtvast, is inzetbaar tot 150°C en heeft een goede resistentie tegen zuren, oplosmiddelen, en oxiderende middelen. Het wordt veelal toegepast in de cement-, metaal-, meel- en houtindustrie. De inzet van PET zou moeten worden vermeden in omgevingen met sterke zuren of alkaliën in combinatie met verhoogde temperaturen. Daarnaast is PET gevoelig voor hydrolyse, dat resulteert in een verlies van mechanische sterkte. Dat verschijnsel is te herkennen aan het verpulveren van het materiaal. PET kan worden geleverd in een voedsel veilige variant. Deze vezel verschilt niet veel van de gangbare, maar is getest volgens erkende testmethoden op contact met voedingsmiddelen. Daarmee voldoet het vilt aan de eisen die volgens Europese richtlijn EC 10/2011 worden gesteld.

Maximaal continu: 150°C
Maximaal piek: 160°C

Toepassingsgebieden:

• Cement
• Metaal
• Hout
• Gips
• Delfstoffen
• Meststoffen
• Keramiek
• Graan
• Tabak
• Meel
• Stofzuigers

Aramide

Aramide is vooral nuttig vanwege zijn inzetbaarheid bij hoge temperaturen. In droge omstandigheden blijft deze vezel presteren tot 200°C.

Vocht in de installatie zou vermeden moeten worden, gezien de gevoeligheid voor hydrolyse. Deze aromatische polyamide is bekend geworden onder de handelsnaam Nomex van Dupont, echter er zijn inmiddels uitstekende alternatieven op de markt met dezelfde chemische samenstelling die allen geduid kunnen worden met ‘aramide’.

Maximaal continu: 200°C
Maximaal piek: 230°C

Toepassingsgebieden:

• Cement
• Kalk
• Gips
• Asfalt
• Delfstoffen
• Gieterijen
• Smelterijen
• Chemicaliën

PTFE

PTFE, of Polytetrafluorethyleen, is de ultieme vezel als het gaat om prestaties op de eigenschappen waar de meeste filtervezels op worden beoordeeld. PTFE behoudt zijn eigenschapen bij temperaturen tot 250°C. Het is buitengewoon chemische resistent, nagenoeg inert. Om die reden wordt PTFE ingezet in de meest kritische situaties.

Er dient te worden opgepast met alkalimetalen. PTFE verschijnt op de markt in twee kleuren, bruin en wit, waarbij de laatste de grotere stofafvangst heeft dankzij de lintachtige structuur. Die eigenschap verdringt de bruine vezel met merknaam Teflon langzaam van de markt.

Maximaal continu: 260°C
Maximaal piek: 280°C

Toepassingsgebieden:

• Chemische industrie
• Roet
• Energiecentrales
• Verbranding

Polyacryl

PAN is een vezel die inzetbaar is tot een temperatuur van maximaal 120°C bij continu gebruik, heeft goede chemische eigenschappen en is vanwege de moleculaire structuur niet gevoelig voor hydrolyse. In veel gevallen wordt deze vezel dan ook toegepast in vochtige omgevingen met verhoogde temperatuur waar Polyester door hydrolyse zou desintegreren.

Typische gebieden van inzet zijn cement- en kalksteenindustrie. PAN verschijnt in zowel copolymeer als in homopolymeer op de markt. Wanneer de omstandigheden dit toelaten worden beide kwaliteiten ook wel gemengd om kosten te reduceren.

Maximaal continu: 120°C
Maximaal piek: 145°C

Toepassingsgebieden:

• Cement
• Asfalt
• Kalksteen
• Energiecentrale
• Verbranding

Polyphenyl sulfide

PPS is een hoge temperatuurvezel, inzetbaar tot 180°C met uitstekende chemische resistentie en niet gevoelig voor hydrolyse. Vanwege de hoge zuurbestendigheid en het temperatuurbereik wordt het veelal ingezet in verbrandingsprocessen.

PPS is gevoelig voor oxiderende middelen zoals NO2 en zuurstof zelf. Hiertoe dient het zuurstofniveau altijd beneden 15% te blijven. Daarmee gedraagt het zich nagenoeg hetzelfde als Polypropyleen, echter met een hogere temperatuurbestendigheid.

Maximaal continu: 190°C
Maximaal piek: 200°C

Toepassingsgebieden:

• Cement
• Carbon
• Verbranding
• Drogers
• Energiecentrale

Polyimide

Polyimide met P84 als handelsnaam is een karakteristieke vezel die ingezet kan worden tot 230°C. De drielobbige doorsnede resulteert in een hoge stofafvangst, tot in die mate dat de vezel wel eens door goedkopere vezel gemengd wordt om de stofafvangst te vergroten. Polyimide combineert een goede thermische weerstand met een goede chemische bestendigheid. Slechts PTFE presteert op beide vlakken beter.

Met blootstelling aan oxidatiemiddelen zoals NO2 dient te worden opgepast en tevens bestaat de kans op hydrolyse bij hete en vochtige omstandigheden.

Maximaal continu: 245°C
Maximaal piek: 255°C

Toepassingsgebieden:

• Cement
• Kalk
• Gips
• Energiecentrales
• Verbranding
• Metallurgie

Hydrolyse

Vocht is een belangrijke factor om rekening mee te houden tijdens de selectie van het juiste filtermedium, omdat met name polyester en aramide en tot op zekere hoogte ook polyimide gevoelig zijn voor hydrolyse. Hydrolyse is de splitsing van een chemische verbinding onder opname van water. Eenvoudig gesteld, worden bij het maken van polyester twee moleculen samengevoegd, waarbij water vrijkomt. In vochtige omgeving kan het water de chemische verbinding van polyester weer openen, waarbij het uiteenvalt in de oorspronkelijke bouwstenen en water. Dit verschijnsel is in het filterhuis te herkennen aan het verpulveren van het filtermateriaal.